Turneringsreglement

Morsa Cup  er ett arrangement under Norges Håndballforbund region Øst. Vi følger derfor deres reglement, med noen få endringer. Reglementet kan derfor avvike fra andre regioner i forbundet. Lag fra andre regioner må derfor gjøre seg kjent med endringene før ankomst.

Det er alltid reglementet på denne siden som til enhver til er gjeldende. Reglementet kan endres uten varsel helt frem til første avkast og alle lag er selv ansvarlig for å sjekke reglementet for endringer. Vilkårene for påmelding er gjeldende den datoen påmeldingen er utført.

Klister ikke tillatt i klassene opp t.o.m. 14 år iht til NHF.

Frimerke ikke tillatt i klassene opp t.o.m. 16 år iht til NHF.

Alle må levere deltagerliste ved innsjekking. Disse kan ikke endres etter første kamp.

En spiller kan kun spille på 1 lag i en klasse, men kan delta på flere lag i ulike klasser.

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht NHF.

Det er tillatt med 1 dispensasjon pr lag, men dette må søkes innen fristen.

Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i sesongen 2022

Ved avmelding vil det medføre ett gebyr ut fra fastsatte frister.

CUP-REGLEMENT

Det spilles etter NHF`s kampreglement og spilleregler.  Senest 20 min.  før første kamp skal cupsekretariatet inne i hallen motta skriftlig fortegnelse over deltakere (spillere/ledere) med navn og fødselsdato, samt adresse og telefonnummer på minst en voksen ansvarlig leder.  Denne er ansvarlig for deltakernes oppførsel under reise til og fra arrangementet og under oppholdet.  Hvert lag er ansvarlig for at spillerne har med seg gyldig dokumentasjon for å kunne dokumentere alder.

En spiller kan ikke delta på flere lag i samme årsklasse i turneringen.

Lag nevnt sist i programmet (bortelaget) er ansvarlig for draktskrifte ved draktlikhet. Lagledere plikter å undersøke dette på forhånd.  (Husk å ta med reservedrakter).  Hjemmelaget stiller på banehalvdelen til venstre for sekretariat (i Mossehallen nærmest tribunen), med ball og tar avkast.

Ved lik poengstilling etter innledende puljespill avgjøres rekkefølgen slik;

  1. Poeng i innbyrdes kamper
  2. Målforskjell i innbyrdes kamper
  3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper
  4. Målforskjell i samtlige spilte kamper i puljen
  5. Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen
  6. Loddtrekning

Sluttspillet avvikles som cup.  Ved uavgjort resultat i Semi- og kvartfinaler, avgjøres kampen på første målet vinner eller evt. v/loddtrekning.  En ekstraomgang på inntil 5 minutter starter umiddelbart ved dommer avkast, og med lagene plassert slik de avsluttet kampen.  Hvis ett av lagene scorer før det har gått 5 minutter, vinner dette laget.  Er det fremdeles uavgjort, avgjøres vinneren ved loddtrekning.  Dette skjer i Cup-sekretariatet umiddelbart etter ekstraomgangen.

A/B FINALENE avgjøres kun ved første målet vinner.  (Ikke loddtrekning).

PÅ GRUNN AV STRAMT TIDSPROGRAM MÅ LAGENE VÆRE KLARE VED SPILLEBANEN MINIMUM 5 MINUTTER FØR OPPSATT TID.  Kampene vil bli satt i gang så fort forrige kamp er avsluttet.

HUSK! HJEMELAGET STILLER PÅ BANEHALVDELEN NÆRMEST TRIBUNEN MED BALL OG TAR AVKAST.  DET BYTTES IKKE SIDE MELLOM OMGANGENE.  Dersom lag ikke møter til oppsatt kamptid tilkjennes det møtende laget seieren.

Dersom et lag trekker seg etter å ha vunnet en sluttspillkamp, overtar det tapende laget i sluttspillkampen retten til å gå videre.  Dersom dette ikke er mulig blir det walk-over for motstanderen i neste kamp.

SPILLETID: Klassene 9-11 år 2 x 10 min klassene 12 -14 år er 2×15 min. Klassene 15-16 år er 2×20 min.

SPILLETIDENE ER DE SAMME GJENNOM HELE TURNERINGEN!

NB! Lag-timeout og timeout ved straffekast gjelder IKKE i turneringen.

PROTESTER

Eventuelle protester må skje skriftlig til cupsekretariatet senest 10 min. etter kampens slutt.  Innleggelse av protester må noteres på kampskjemaet undertegnet av dommerne og begge laglederne. Kampskjemaet levers inn sammen med protesten.  Uten dette avvises enhver protest.  Protesten vil bli behandlet av en dommerjury.

Protestgebyr kr. 700,- betales ved innlevering av protest.  Gebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.  Juryen oppnevnes av arrangøren.  Juryens avgjørelse er endelig.

DOMMERNE – oppnevnes av turneringsledelsen.

PREMIERING

Premie til alle deltagere i aldersklassen 9-11 år

Lagpokal til alle finalister i A- og B sluttspill i aldersklassene 12-20 år