Overnattings Informasjon

Det vil ikke bli tilbudt organisert overnatting i 2023

OVERNATTING

For dere som har bestilt deltagerkort og skal overnatte, alle overnattende lag bor på Rygge Ungdomsskole.  Rygge Ungdomsskole har adresse Maren Lindsethsvei 3, 1570 Dilling. GPS har en tendens til å vise feil kjørevei – så bruk gjerne Rygge Rådhus som adresse – Larkollveien 9

Kjør inn Larkollveien fra Ryggeveien i rundkjøring ved bensinstasjon.  Neste rundkjøring tar dere til høyre.  Da kommer dere til parkeringsplass for Rygge ungdomsskole og Ekholthallen.

Egen informasjon vedrørende overnatting sendes lagene som har bestilt deltagerkort/overnatting.

ALDERSKLASSE 9,10 og 11 år

For dere som skal delta i aldersklassene 9, 10 og 11 år.  Her er det ikke sluttspill, og alle kamper til det enkelte lag foregår på en dag.  Kampoppsett er laget med utgangspunkt i at man ikke skal behøve å være i hall en hel dag med masse ventetid mellom kamper.  Premiering til alle deltagere skjer umiddelbart etter at man har spilt sin siste kamp slik at man slipper å vente på dette.  Alle kamper for disse aldersklassene kommer vi tilbake til når kampoppsettet er klart. (Sannsynlighet for at dette blir Ekholthallen).

ALDERSKLASSENE 12,13,14,15 og 16 år

I disse klassene er det som vanlig sluttspill.  Vi har så langt det er mulig lagt opp til at man spiller alle kamper i samme hall, slik at man unngår å måtte forflytte seg fra hall til hall gjennom dagen. 

For å unngå at finalene skal gå for sent på søndag starter kampene søndag morgen, tid vil bli angitt når oppsettet er klart.